Aktiv Eiendomspartner


Aktiv Eiendomspartner AS er et voksende eiendomsselskap med nedslagsfelt i Sør-Trøndelag.

Aktiv Eiendomspartner eier bolig og næringseiendom som leies ut til sluttbruker. Vi har dessuten eierinteresser i flere andre selskaper som driver med utleie og eiendomsutvikling.

Vi vektlegger kvalitet i alle ledd, og vår målsetting er å være en foretrukken samarbeidspartner for den som ønsker å leie arealer, eller ønsker å selge eller ha en samarbeidspartner i sitt utviklingsprosjekt.

Vi er således alltid interessert i å komme i kontakt med enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å selge din eiendom, eller har en eplehage man ønsker å fradele til boligutvikling.

Vi har bred erfaring med kompliserte fradelinger med krevende adkomster i tettbebygde strøk. For oss er det viktig å legge til rette for utbygging som gir attraktive boforhold, og prosjektere enheter som passer inn på tomten. 

På egne prosjekter er Aktiv Eiendomspartner er totalleverandør av bygg. Vi har bred kompetanse innen småskala utbygging, og sammen med våre samarbeidspartnere gjør vi hele jobben fra å rive det gamle – til bygging av nytt.

Aktiv Eiendomspartner
er totalleverandør av bygg.

Sammen med våre samarbeidspartnere gjør vi hele jobben
fra å rive det gamle - til bygging av nytt.

Prosjekter


Siste prosjekter